Digital marketing

Hello Digilab
Posted by Hello Digilab
18 April, 2019

Sự thật thú vị về Chân dung khách hàng

Chân dung khách hàng là gì?

Hiểu một cách đơn giản, chân dung khách hàng là "bảng vẽ hoàn chỉnh" về một khách hàng cụ thể với đầy đủ đặc điểm nhân khẩu, tính cách, thái độ và hành vi.

Khác với kiểu xưa, khi lựa chọn phân khúc các marketer thường sử dụng các biến nhân khẩu học như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, hay thu nhập để xác định nhóm khách hàng mục tiêu. Giờ đây, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ digital marketing, các marketer có thêm nhiều công cụ thể nhắm đối tượng mục tiêu chính xác hơn. Nhờ vậy, marketer có thể "vẽ" ra được chân dung một khách hàng với nhiều đặc điểm thú vị.

Read More
Hello Digilab
Posted by Hello Digilab
30 March, 2019

Digital marketing là gì? Giải thích bình dân học vụ ai đọc cũng hiểu

Đi giảng về Digital marketing, tôi đã có rất nhiều lần được nghe các bạn Đại học có, Cao đẳng có, hỏi tôi rằng "Digital marketing là gì vậy thưa thầy?". Thường lúc đó tôi hay hỏi ngược lại các bạn cũng câu hỏi như trên "thế các em hiểu digital marketing là gì?". Sau đấy tôi nhận rất nhiều những câu trả lời từ các bạn về digital marketing là như thế nào, có thể tóm tắt các ý như sau:

  • Digital marketing là quảng cáo bằng Facebook, Google (khá nhiều, hơn 70%)
  • Digital marketing là sử dụng các thiết bị số trong kinh doanh (khoảng 15%)
  • Digital marketing có liên quan đến công nghiệp 4.0 (10%)
  • Digital marketing là sử dụng AI, big data trong marketing (4-5%)

Dựa trên thống kê bỏ túi nhỏ ở trên, đa số các bạn nghiêng về digital marketing là quảng cáo qua Facebook, Google. Một câu định nghĩa khá...an toàn.

Để giải thích thuật ngữ "digital marketing là gì?", tôi chia nó làm 2 thành phần và phân tích sâu một chút xíu.

Read More