Join Us

CORE VALUES

Embrace Creativity

Digilab là một team Sáng tạo. Chúng tôi lấy sáng tạo làm động lực phấn đấu. Chúng tôi thổi sự sáng tạo này vào các dịch vụ cho khách hàng và cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất. Với chúng tôi, Sáng tạo + Đo lường = Hiệu quả.

OUR COMMITMENT

Human Is The Key Of Success

Khách hàng là Thượng đế. Tuy nhiên, chúng tôi quan niệm Nhân viên mới thực sự là Nguồn tài sản quý giá cần bồi đắp. Chúng tôi luôn duy trì các Chính sách phát triển nguồn tài nguyên quan trọng này.

KNOWING EACH OTHER

Pre-Talk

Trước buổi phỏng vấn, chúng tôi luôn tạo cơ hội cho Ứng viên và Digilab hiểu nhau hơn. Pre-Talk chính là cơ hội này. Hãy chia sẻ với chúng tôi những hoài bão, ước mơ của bạn trong form bên dưới nhé!

Pre-Talk Form
Ảnh team work
LET'S WORK TOGETHER

"Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Chúng tôi quan niệm Sự thành công của một dự án đến từ Tập thể. Trong từ điển của Digilab không có từ “I”, mà thay vào đó là “We”. Chúng tôi luôn trân trọng tình đồng đội, sức mạnh từ tập thể.

Vị trí tuyển dụng

Graphic Designer

Currently closed

PHP Developer

Currently closed.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, Portfolio qua email [email protected]. Digilab chân thành cảm ơn.